Střední škola polytechnická Vyškov, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 22. 2.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Holzer Jan - Ča Ča
Hrazdíra David - - - - - Kch Kch .... ....
Kočařová Drahomíra Or - - - - - - - -
Kolář Jaroslav - Iv Iv Kv - - - -
Poláčková Zora - .... Dy Kch Špi Ge - .. -
Stloukalová Pavlína - Gg - - Mc - Iv ....
Ščudla Radovan .. .. La - - Or Gg Gg
Šoupalová Petra - Šo Šo - Šo Gg Mc Mc ....
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Čača Pavel
1 supl. (Ho ZP) MCH S2 B210
2 supl. (Ho ZP) MCH S2 B210
Dytrtová Jitka
2 supl. (Pk EX) ČJL AG2 B310
4 výměna >> ČJL AS3 (ASPS)+ na 20.2. 6. hod
Gregorová Kateřina
1 supl. (St NE) AJ AG1 B306
5 spojeno (Sp NE) AJ PS2 (SK1) B207
6 supl. (Šč SEM) AJ AG1 (SK2) B306
6 přesun >> KAJ NS1 (SK2) na 20.2. 8. hod
7 supl. (Šč SEM) AJ AG1 (SK2) B305
7 přesun >> AJ OSM1 na 23.2. 0. hod
před 0., 1., 2., 3., 4. hod dohled Dohled A I. poschodí  
Greplová Alena
5 supl. (Pk EX) EKO AS3 (Ag) B306
před 5. hod dohled Dohled A I. poschodí  
Hejný Jaroslav
0 přesun << MAT IZ2 A206 z 6. hod
6 přesun >> MAT IZ2 na 0. hod
Ivanco Tomáš
1 supl. (Ko NL) MCH S1 (SK2) A204
2 supl. (Ko NL) MCH S1 (SK2) A204
6 supl. (St NE) STE OSM1 A104
Kachlík Marek
3 supl. (Pk EX) TV AG2 C101
4 přesun >> TV AG1 (SK1) na 21.2. 7. hod
5 supl. (Hr Dov) TV S1 (SK2) C101
6 supl. (Hr Dov) TV S1 (SK2) C101
Kraváček Oskar
3 supl. (Ko NL) AJ S2 B204
4 výměna << AJ AS3 B204 z 20.2. 6. hod
Laidorfová Darina
0 přesun >> AJ IZ2 na 6. hod
2 supl. (Šč SEM) ZM AG1 B306
6 přesun << AJ IZ2 A206 z 0. hod
před 0., 1., 2. hod dohled Dohled A přízemí  
Mocová Pavla
4 supl. (St NE) STM PS1 A102
6 supl. (Sp NE) POS PS3 A207
7 supl. (Sp NE) POS APS4 (PS) A204
Orálková Lucie
0 supl. (Kc NL) MAT NS1 B303
4 přesun << MAT AG1 B207 z 21.2. 1. hod
5 supl. (Šč SEM) MAT AG1 (SK2) ŠS
Šoupal Kamil
1 spojeno (Sp NE) KC PS2 (SK1) A202
2 spojeno (Sp NE) KC PS2 (SK1) A202
4 spojeno (Sp NE) ICT PS2 (SK1) A202
Špičáková Alena
4 supl. (Pk EX) OR APS4 (AG) A105
Změny v rozvrzích tříd
AG1
1 AJ B306 supluje Gg (St)
2 ZM B306 supluje La (Šč)
4 MAT B207 přesun << Or z 21.2. 1. hod
4 TV SK1 přesun >> na 21.2. 7. hod
5 MAT SK2 ŠS supluje Or (Šč)
6 AJ SK2 B306 supluje Gg (Šč)
7 AJ SK2 B305 supluje Gg (Šč)
PS1
4 STM A102 supluje Mc (St)
S1
1 MCH SK2 A204 supluje Iv (Ko)
2 MCH SK2 A204 supluje Iv (Ko)
5 TV SK2 C101 supluje Kch (Hr)
6 TV SK2 C101 supluje Kch (Hr)
NS1
0 MAT B303 supluje Or (Kc)
6 KAJ SK2 přesun >> na 20.2. 8. hod
OSM1
6 STE A104 supluje Iv (St)
7 AJ přesun >> na 23.2. 0. hod
AG2
2 ČJL B310 supluje Dy (Pk)
3 TV C101 supluje Kch (Pk)
PS2
1 KC SK1 A202 spojí Šo (Sp)
2 KC SK1 A202 spojí Šo (Sp)
4 ICT SK1 A202 spojí Šo (Sp)
5 AJ SK1 B207 spojí Gg (Sp)
S2
1 MCH B210 supluje Ča (Ho)
2 MCH B210 supluje Ča (Ho)
3 AJ B204 supluje Kv (Ko)
IZ2
0 MAT A206 přesun << He z 6. hod
0 AJ přesun >> na 22.2. 6. hod
6 AJ A206 přesun << La z 0. hod
6 MAT přesun >> na 22.2. 0. hod
AS3
4 AJ B204 výměna << Kv z 20.2. 6. hod
4 ČJL ASPS výměna >> na 20.2. 6. hod
5 EKO Ag B306 supluje Ge (Pk)
PS3
4 ČJL ASPS výměna >> na 20.2. 6. hod
6 POS A207 supluje Mc (Sp)
APS4
0 PRO AG odpadá (Šč)
1 PRO AG odpadá (Šč)
4 OR AG A105 supluje Špi (Pk)
7 POS PS A204 supluje Mc (Sp)
7 CHOV AG odpadá (Pk)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou